Studie- och yrkesvägledning

Maria Lindesjö

SYV
Huvudansvar för nya elever som ska börja i gymnasiesärskolan.

Mia Sundström

SYV
Huvudansvar för elever som ska lämna gymnasiesärskolan efter årskurs 4.
Uppdaterad: