Skolledning

Ola Rick

Rektor med enhetsansvar
Uppsala GS
Arbetsrum: E251 (Fyris)
Arbetsrum: Rektorsexpeditionen, kanslihuset (Jälla)
Uppdaterad: