Studie- och yrkesvägledning

 

Mia Sundström

Studie- och yrkesvägledare
Arbetar både med elever som ska börja och elever som ska sluta gymnasiesärskolan.

Maria Lindesjö (föräldraledig)

Studie- och yrkesvägledare
Uppdaterad: