Fritidsverksamheter

På Fyris-F och Jälla-4 finns det fritids (korttidstillsyn) som har öppet mellan kl 7.00-17.00 och som kompletterar elevernas skoldag. Vi har öppet året runt och men stänger för helg och röda dagar. Korttidstillsyn är en LSS-insats (Lagen om stöd och service).

Den som är intresserad av välja Fritids Fyris eller Fritids Jälla som korttidstillsyn kontaktar programrektor Barbro Björkell Överli.

 

Barbro Björkell Överli

Programrektor
Individuellt program samt Fritids Fyris och Fritids Jälla
Uppdaterad: