Fritids Fyris

På Fyris F finns det korttidstillsyn som har öppet mellan kl 7.00-17.00 och som kompletterar elevernas skoldag. Vi har öppet året runt och men stänger för helg och röda dagar. Korttidstillsyn är en LSS-insats (Lagen om stöd och service).

Den som bara söker efter telefonnumret till Fritids Fyris klickar här!

Den som är intresserad av välja Fritids Fyris som korttidstillsyn kontaktar programrektor för Fyris F.

Barbro Björkell Överli

Programrektor
Individuellt program på Fyris-E / Fyris-F / Jälla-4 och för Fritids Fyris (korttidstillsyn)
Uppdaterad: