Om Uppsala GS

Uppsala GS är namnet på den kommunala gymnasiesärskolan.

Uppsala GS har två skolenheter som heter:

  • Fyrisskolan GS
  • Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS

Våra skolenheter finns på samma plats som gymnasieskolorna Fyrisskolan respektive Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

Uppsala GS har totalt ca 125 st elever och personalen består av ca 80 st personer.

Du hittar mer information under respektive skolenhet! Här ser du också en principskiss över vår organisation: Klicka här! (PDF, 314 KB)

Välkommen!

Ola Rick, rektor

Uppdaterad:

Andra sidor under: Om Uppsala GS