Skolledning

Ola Rick

Rektor med enhetsansvar
Uppsala GS
Arbetsrum: E251 (Fyris)
Arbetsrum: Rektorsexpeditionen, kanslihuset (Jälla)

Margareta Sundén

Programrektor
Fyris F och Fritids Fyris (korttidstillsyn)
Arbetsrum: E251

Marie Laitamaa

Programrektor
Fyris-E
Arbetsrum: E251
Uppdaterad: