Skolledning

Enhetsrektor - har det övergripande ansvaret för Uppsala GS.

Programrektor - ansvarar för elever och personal på skolenheterna, Fyrisskolan GS respektive Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS.

.

Ola Rick

Rektor med enhetsansvar
Uppsala GS

Marie Laitamaa

Programrektor
Nationella program på Fyris-E och Jälla-4

Barbro Björkell Överli

Programrektor
Individuellt program på Fyris-E / Fyris-F / Jälla-4 och för Fritids Fyris (korttidstillsyn)
Uppdaterad: