Skolledning

Enhetsrektor - har det övergripande ansvaret för Uppsala GS.

Programrektor - ansvarar för elever och personal på skolenheterna, Fyrisskolan GS respektive Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS.

.

Ola Rick

Rektor med enhetsansvar
Uppsala GS

Marie Laitamaa

Programrektor
Nationella program på Fyris-E och Jälla-4

Barbro Björkell Överli

Programrektor
Individuellt program samt Fritids Fyris och Fritids Jälla
Uppdaterad: