Fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett program för dig som är intresserad av olika typer av fordon, lager och godshantering.

Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor. Du får möjlighet att lära dig om olika fordon och om hur de ska skötas och underhållas.

Du får också lära dig hur man hanterar gods på lager och i terminaler och hur olika datasystem kan användas inom lagerhantering. På programmet får du träna dig i att samarbeta och bemöta kunder på ett serviceinriktat sätt. Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

Uppdaterad: