Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är till för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och byggnader både ute och inne.

Har du intresse av att arbeta med underhåll eller markarbeten i parkmiljöer passar det här programmet också för dig.

Du ska tycka om att samverka med andra människor och att arbeta med service eftersom du kommer att arbeta bland andra människor. Du får träna dig på att arbeta med uppgifter inom fastighetsskötsel och byggnation. Du får även arbeta med arbetsuppgifter på olika

anläggningar. På programmet får du möjlighet att utveckla kunskaper om hur man sköter fastigheter inomhus och anläggningar utomhus. Det kan röra sig om reparationer, lokalvård och måleri. Utomhus kan det vara markarbeten och skötsel av grönytor.

Du får lära dig hur du på rätt sätt ska hantera olika verktyg och hur du sköter redskapen. På programmet får du träna dig att arbeta och samtala med andra och att med god service möta människor. Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet.

Uppdaterad: