Individuellt program

Det individuella programmet är till för dig som inte kan gå ett helt nationellt program i gymnasiesärskolan.

Det individuella programmet ska utformas på ett sådant sätt att det passar just dig. Utbildningen ska ge dig kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du ska också få kunskaper som gör att du ska kunna vara med att bestämma hur du vill ha det i ditt vardagsliv på en arbetsplats.

Det här lär du dig på programmet

Du får arbeta med att utveckla ditt språk och hur du kan samtala med andra och du får lära dig matematik som du behöver i din vardag. Tillsammans med andra får du i utbildningen tänka och samtala kring frågor som rör ditt liv. Du får också möjlighet att bättre förstå och använda den engelska som du hör och ser runt omkring dig tillexempel i musik, filmer, spel och tidningar. Du får lära dig att kunna visa andra vad du tänker och tycker med hjälp av till exempel dans, bild, musik och teater. Du får kunskaper som ska ge dig möjlighet att klara att sköta ditt hem, din vardagsekonomi och din hälsa.

Så här är programmet upplagt

På det individuella programmet läser du olika ämnesområden. Ämnesområdena är

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation 

För varje ämnesområde finns det en plan som beskriver vad du ska lära dig och vad du ska få arbeta med för alla fyra åren i gymnasiesärskolan. Du kan också få läsa kurser eller ämnen som finns på de nationella programmen i gymnasiesärskolan. På det sättet får du större utmaningar i dina studier. Du har en individuell studieplan. I den står det vilka ämnesområden och ämnen du läser under din gymnasietid. Du kan också vara ute på en arbetsplats och prova på olika arbetsuppgifter. Du får inte några betyg när du läser ämnesområden. Läraren bedömer dina kunskaper utifrån kravnivåerna som är uppdelade i grundläggande eller fördjupade kunskaper. Detta görs under hela din studietid för att din kunskapsutveckling ska kunna följas under de fyra åren.fyra år får du ett gymnasiesärskolebevis som visar vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig efter gymnasiesärskolan.

Så här arbetar man på det individuella programmet

I undervisningen inom de olika ämnesområdena får du möjlighet att arbeta på egen hand eller tillsammans med andra. Undervisningen ska utveckla din nyfikenhet och lust att lära. I undervisningen tränar du på att kommunicera, ta egna initiativ och samarbeta. Du får också lära dig mer om hur man söker och använder information av olika slag. Du får utveckla din förmåga att använda olika tekniska hjälpmedel som till exempel datorer och surfplattor, och att träna på att hantera och hitta lösningar på olika problem som finns och kommer att finnas i ditt vardagsliv.

Uppdaterad: