Hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg är till för dig som vill arbeta med människor i olika åldrar och situationer.

händerDet kan handla om arbete inom till exempel fritidsverksamhet och för skola. Det kan också handla om arbete med äldre personer och deras behov av vård och omsorg. Programmet passar också dig som är intresserad av frågor som handlar om hur kost och motion kan påverka oss människor. Du ska tycka om att arbeta med människor och vilja arbeta på ett serviceinriktat sätt.

Du lär dig om människans utveckling och olika behov som människor har, både barn och gamla. Du får kunskaper om olika funktionsnedsättningar och om vård och omsorg. Du får möjlighet att lära dig om hälsa och ohälsa. Du får också lära dig om hur valet av livsstil påverkar hälsan. På programmet kommer du att få kunskaper om mänskliga rättigheter och reflektera över demokratiska värderingar och olika etiska frågor. Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

 

Uppdaterad: