Estetiska verksamheter

Programmet för estetiska verksamheter är till för dig som vill arbeta med bild, musik, dans och teater. Programmet passar för dig som vill skapa och uppleva konst och kultur. Kunskaperna kan du använda i arbete till exempel på förskolan eller i olika fritids-verksamheter men de kan också ligga till grund för fortsatta studier inom konstnärlig verksamhet.

Det här lär du dig på programmet

Du får möjlighet att träna på det estetiska hantverket och att lära dig olika sätt att uttrycka dig på. Du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och kultur. I utbildningen ska du få möjlighet att utveckla din fantasi, nyfi kenhet och kreativitet. Du får utveckla ditt eget skapande och träna på att presentera det. Utbildningen ger dig kunskaper om och erfarenhet av olika verktyg, material och metoder när du skapar. På programmet får du utveckla din förmåga att samarbeta och möta människor i olika situationer.

Uppdaterad: